Centrum BHP w Kartuzach

Centrum BHP Sp. z o.o. w Kartuzach rozpoczęło swoją działalność 2012 roku. Świadczy usługi doradztwa z zakresu zagadnień związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na terenie całego województwa pomorskiego. Obsługujemy szerokie grono podmiotów gospodarczych z różnorodnych branż. Nasze doświadczenie i wysokiej jakości usługi sprawiły, że zdecydowały się powierzyć nam wykonywanie zadań zgodnie z art. 23711§2 Kodeksu Pracy.

Misją naszej firmy jest świadczenie profesjonalnych usług doradztwa BHP, a także z zakresu oceny ryzyka zawodowego i przepisów ochrony przeciwpożarowej. Realizację tego zadania zapewniają świetnie wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy, którzy nieustannie sami podwyższają zakres swojej wiedzy. Ponadto wieloletnia współpraca z firmami o różnym profilu działalności wpływa również korzystnie na rozwój naszego personelu szkoleniowego oraz całej firmy.

BHP

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – szkolenia i audyty oraz okresowe analizy stanu BHP.

Ocena ryzyka zawodowego

Określenie zagrożeń w środowisku pracy oraz sposobów ich eliminacji lub minimalizacji.

PPOŻ

Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenie przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

Higiena pracy – podnoszenie jej poziomu

Bliski kontakt z kontrahentem w trakcie sprawowania nadzoru BHP zaowocował możliwością poznania jego innych potrzeb i odpowiedniego rozszerzenia i dostosowania zakresu świadczonych usług. Dzięki temu w jeszcze większym stopniu możemy przyczyniać się do obniżenia do minimalnego poziomu ryzyka wydarzenia się wypadku oraz do tworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i dobrej współpracy wśród pracowników. Ma to zasadnicze znaczenie dla podniesienia poziomu higieny pracy oraz jej bezpieczeństwa.

Wśród świadczonych przez nas usług największą popularnością cieszą się szkolenia wstępne i okresowe BHP, a także kompleksowe przeprowadzanie audytów stanu BHP. Oferujemy też sporządzenie niezbędnych instrukcji, a Podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy służymy fachowym wsparciem merytorycznym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą i nawiązania współpracy.

google logo