Oferta

zdjecie

Oferta doradztwa BHP

Świadczymy szeroki zakres usług z zakresu doradztwa BHP, oceny ryzyka zawodowego czy też ochrony przeciwpożarowej. W ramach naszej działalności oferujmy różnorodne formy współpracy. Najczęściej jest to nadzór i doradztwo w zakresie BHP i PPOŻ prowadzone na podstawie długookresowej umowy partnerskiej, jednakże wykonujemy również zlecenia jednorazowe np. na opracowanie szczegółowych instrukcji stanowiskowych.

Zagadnienia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

W zakresie zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy oferujemy następujące usługi:

  • szkolenia wstępne oraz okresowe BHP,
  • audyt stanu BHP,
  • przygotowanie ogólnych oraz stanowiskowych instrukcji BHP niezbędnych z punktu widzenia prawa,
  • przeprowadzanie problemowych oraz kompleksowych kontroli stanu BHP,
  • prowadzenie rejestrów z zakresu BHP, które są wymagane przepisami prawa pracy,
  • opracowanie tabel norm przydziału środków ochrony indywidulanej oraz odzieży i butów roboczych.

Przepisy BHP

Nasza firma zajmuje się również doradztwem w zakresie aktualnych przepisów prawa pracy, które odnoszą się do zagadnień BHP. Na bieżąco informujemy naszych Klientów o wszelkich zmianach w nich zachodzących.

Ocena ryzyka zawodowego

Specjalizujemy się w opracowywaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z konkretnym stanowiskiem pracy, na którym występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. W trakcie tych czynności sprawdzamy realizację na nim przepisów szczególnych BHP.

W przypadku takich stanowisk doradzamy w zakresie organizacji i metod pracy na nich oraz doboru najbardziej właściwych środków ochrony indywidulanej i zbiorowej. Dodatkowo bierzemy również udział w opracowywaniu planów rozwoju zakładu pracy lub modernizacji poprzez przedstawianie propozycji rozwiązań techniczno-organizacyjnych, które zapewnią poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Oceniamy również założenia do modernizacji czy też nowych inwestycji pod kątem spełniania norm BHP.

PPOŻ

W zakresie naszych usług znajdują się również szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zajmujemy się także organizacją ochrony PPOŻ zakresie na terenie zakładu pracy.

Pozostałe zadania służby BHP

Oferujemy udział w dochodzeniach powypadkowych poprzez przeprowadzenie postępowań w zakresie ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku w pracy.

Zajmujemy się również udzielaniem merytorycznego wsparcia oraz reprezentowaniem Klienta podczas kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy lub Państwową Inspekcją Sanitarną.

google logo